ฟาร์มของเรา

ฟาร์มของเรา

เกี่ยวกับเรา

Fresh and Friendly Farm

จุดเริ่มต้นของเรานั้นเริ่มในปี 2017 ภายใต้ชื่อ Fresh and Friendly Farm ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเพราะปลูกเห็ดด้วยวิธีการธรรมชาติเป็นหลัก มากกว่า 10 ชนิดที่เราปลูกด้วยระบบเปิดและระบบปิด

 

 

X

Deligan

ด้วยความเชี่ยวชาญของเรา เราต้องการที่จะทำให้เห็ดนั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

เราจึงสร้างหลากหลายเมนู ภายใต้ แบรนด์ DELIGAN

จุดประสงค์เพื่อที่จะสร้างทางเลือกที่หลายหลายที่มีสารอาหารสูงในเห็ดสำหรับผู้บริโภคOUR OURNEY

Fresh and Friendly Farm

จุดเริ่มต้นของเรานั้นเริ่มในปี 2017 ภายใต้ชื่อ Fresh and Friendly Farm ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเพราะปลูกเห็ดด้วยวิธีการธรรมชาติเป็นหลัก มากกว่า 10 ชนิดที่เราปลูกด้วยระบบเปิดและระบบปิด

 

X

Deligan

ด้วยความเชี่ยวชาญของเรา เราต้องการที่จะทำให้เห็ดนั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

เราจึงสร้างหลากหลายเมนู ภายใต้ แบรนด์ DELIGAN

จุดประสงค์เพื่อที่จะสร้างทางเลือกที่หลายหลายที่มีสารอาหารสูงในเห็ดสำหรับผู้บริโภค

สินค้าของเรา

สินค้าของเรา

OUR สินค้าของเรา

ใบรับรองของเรา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทย ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ GHP HACCP ฮาลาล

ใบรับรองของเรา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทย ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ GHP HACCP ฮาลาล

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย

มาตรฐาน GMP และ HACCP

มาตรฐานฮาลาล

มาตรฐาน GMP และ HACCP

มาตรฐานฮาลาล

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา